Hello World!

THP-TERMAL HİDROLİZ PROSES

Ülkemizde Biyogaz tesislerinde kullanılan hammaddelerin verimsiz olması yurt içi  proseslerin enerji sarfiyatlarının yüksek olmasına, üretilen biyogaz miktarının düşük olmasına  ve istenilen enerji verimliliklerini sağlayamamasına neden olmaktadır.Mısır sılajı kullanarak bu verimi artırmakta ekonomik değildir. Biyogaz tesislerindeki en önemli beklenti olan enerji verimliliği ve üretilecek biyogaz miktarının artırılması hususunda mevcut proseslerin geliştirilmeye açık olması nedeniyle THP en verimli yöntem olarak görülmektedir. Bu sayede hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki rakiplere, teknolojik olarak daha üstün bir proses ortaya konulacaktır. THP kapsamında yüksek verimliliğe sahip, birim kütleden enerji üretiminin artmasını sağlayabilecek, işlem süresi çok kısa, sürekli çalışabilen ve kompakt tasarıma sahip bir termal hidroliz prosesi olacaktır .Biyokütleden Yüksek Verimde Enerji Eldesi İçin Termal Hidroliz Prosesi uygulanmalıdır.Biyokütleden enerji üretimi konusunda, verimliliğin arttırılması hususunda sınırlayıcı kısım biyokütlenin hidroliz aşamasıdır. Bu sınırlayıcı etmeni ortadan kaldırmak için belli başlı prosesler uygulanmaktadır.

Termal Hidroliz (TH) en çok yararları:

  • % 35'e kadar daha fazla biyogaz
  • %50’e kadar biyokatı hacmini azaltma
  • Biyokatı pasterizasyonu (EPA A sınıf)
  • Anaerobik sindiricilere iki kat yükleme oranı
  • Digester (çürütücülerde) daha az köpük oluşumu sağlaması

Daha fazla bilgi için info@hunbiyogaz.com

TOP