BIOCHOP-HYGIENISATION ORGANİK ATIK KONTROL VE HİJYENİZASYON SİSTEMİHer türlü mezbaha atıkları, balık işleme tesisleri atıkları, lokanta, otel, yemek fabrikaları, sebze ve meyve işleme tesisleri. Atıkları parçalanarak hacimsel olarak küçültülür ve hijyenizasyona tabi tutularak mikroplardan arındırılır. Bu işlemden geçen atıklar yem fabrikalarına, biyogaz tesislerine verilebilir.